top of page

Dezfact-checking: Dezinformační fact-checking

Dezinformace bývá definována jako nepravdivá informace záměrně šířená za účelem oklamání lidí. Fact-checking má prověřovat faktická tvrzení s cílem určit pravdivost a správnost, ale může být také přirozeně použit i dezinformačně.

Stejně jako může být informace misinformací, dezinformací či malinformací, může být ve stejné logice fact-checking misfact-checkingem, dezfact-checkingem či malfact-checkingem - viz pomůcka schématem níže.


V českém prostředí se snahou o fact-checking zabývá více subjektů a některé jsou i doporučovány některými jednotlivci či organizacemi z veřejné sféry. O subjektech Čeští Elfové a Manipulátoři bylo napsáno mnoho a předpokládám, že vzhledem ke zjištěním ve střednědobém horizontu z naší lokální informační scény odezní. Za nejprofesionálnější v ČR pokládám subjekt Demagog, který ale také nedosahuje úrovně, jakou bych očekával a z jeho databází časem několik analýz provedu s kategorizací na: - fact-checking; - misfact-checking; - dezfact-checking; - malfact-checking. Za úspěch letošního roku lze sice považovat zrušení funkce vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací zastávanou Michalem Klímou a s připravovanou agendou Akčního plánu pro čelení dezinformací s redistribucí cca 150 milionů pro "fact-checkingové subjekty" a spřátelená média. Nejde ale usnout na vavřínech. Ďábel nikdy nespí. Snahy o implementaci nějakého cenzurovacího mechanismu s méně přehlednými procesy do naší demokracie hrozí permanentně.


V zásadě mi také ti dnešní "odborníci" z těchto "odborných" organizací připomínají až příliš osoby z filmu Poslední smích (1995) s Cameron Diaz v jedné za hlavních rolí, kteří jako levičáci pseudo-liberalismu likvidují jedem hosty s pro ně nekomfortními názory a morálkami. Závěrem bych tak tento film doporučil čtenářům ke shlédnutí, stejně jako další vhodné filmy do dnešní doby jako Demolition Man (1993) se Sylvestrem Stallonem a Sandrou Bullock, Stav obležení (1998) s Danzelem Washingtonem a Bruce Willisem a Akta Pentagon: Skrytá válka (2017) s Tomem Hanksem a Meryl Streep. Každý z nich upozorňuje ze svého úhlu pohledu na hranice, které se nesmí v občanské společnosti překračovat, pokud v ní chceme stále žít.Převzato:

8 zobrazení0 komentářů

תגובות


bottom of page