top of page

Citáty filozofie objektivismu od Ayn Rand

V ČR méně známá Ayn Rand (2.2.1905 až 6.3.1982), vlastním jménem Alisa Zinověvna Rosenbaum, byla americká spisovatelka a filozofka ruského původu, která se proslavila především díky svým románům Altas Shrugged a Fountainhead, které dle amerického magazínu ShortList patří mezi nejlepších 50 románů všech dob, a definováním nového filosofického směru – objektivismu.

Svůj postoj a pohled na svět charakterizovala jako „filosofii pro život na zemi“ a snažila se definovat principy, jimiž by se měl člověk řídit ve svém myšlení a jednání, má-li žít životem hodným člověka. Člověk podle ní žije z hodnot získaných vlastní prací nebo dobrovolnou směnou a dosahování vlastního štěstí je jeho nejvyšším morálním cílem. Člověk podle této filozofie nežije jako člověk, pokud se rozhodne nepoužívat svůj rozum či pokud nemá možnost závěry svého rozumu prakticky uplatňovat.


10 vybraných citátů Ayn Rand:


1) Kreativní člověk je motivován touhou něčeho dosáhnout, nikoli touhou porazit ostatní.


2) Síla a mysl jsou protiklady; morálka končí tam, kde začíná zbraň.


3) Od nejmenších nezbytností po nejvyšší náboženské představy, od kola po mrakodrap, všechno co jsme a vše co máme pochází z jedné vlastnosti člověka – schopnosti uvažovat s rozumem.


4) Práva jedince nejsou předmětem pro veřejné hlasování; většina nemá právo hlasovat o odebrání práv menšinám; politickou funkcí práva je důsledná ochrana menšin proti útlaku většiny (a nejmenší menšina na světě je jedinec).


5) Nejhorší vinou je přijmout nezaslouženou vinu.


6) Každý problém má dvě možnosti: jednu správnou a druhou špatnou, ale střed je vždy zlo.


7) Vyšší třídy jsou minulostí národa, střední třída je jeho budoucnost.


8) Bohatství je produktem lidské schopnosti myslet.


9) Potenciálně je vláda nejvážnější hrozbou pro lidská práva: má legální monopol na použití fyzické síly proti legálně neozbrojeným obětem.


10) Takže si myslíte, že peníze jsou kořenem všeho zla. Už jste si někdy položili otázku, co je kořenem všech peněz?Kromě těchto citátů je také rozšířen a oblíben text z knihy Fountainhead (Zdroj):

V průběhu staletí zde byli lidé, kteří učinili první kroky novými cestami, vyzbrojeni pouze vlastními vizemi. Velcí tvůrci (myslitelé, umělci, vědci, vynálezci) stáli osamoceni proti lidem své doby. Každá nová velká myšlenka čelila odporu. Každý nový velký vynález byl odsuzován. Ale...lidé s vlastní vizí šli dál. Bojovali, trpěli a platili za to. Ale vyhráli.


28 nejoblíbenějších citací na její fanouškovské stránce facebookového profilu a které získaly nejvíce kladných ohlasů (ohodnocení “like”):


1) Jako každá jiná forma kolektivismu je rasismus výsledkem pro nezasloužené. Je to výsledek pro automatickou znalost – pro automatické ohodnocení lidských charakterů, které obcházejí zodpovědnost použití racionálního či morálního úsudku – a především výsledkem automatického sebevědomí (či pseudo-sebevědomí).


2) Nejmenší menšinou na zemi je jedinec. Ti, kdo popírají práva jednotlivce, nemohou tvrdit, že jsou ochránci menšin.


3) Podnikatelův úspěch závisí na jeho inteligenci, jeho znalostech, jeho produktivní schopnosti, jeho hospodářském úsudku - a na dobrovolné dohodě všech, se kterými jedná: jeho zákazníky, jeho dodavateli, jeho zaměstnanci, jeho věřiteli či investory. Byrokratův úspěch závisí na jeho politickém působení. Podnikatel vás nemůže nutit kupovat si jeho výrobek; pokud udělá chybu, sám trpí následky; pokud neuspěje, bude mít škodu. Byrokrat vás nutí poslouchat jeho rozhodnutí, ať už s ním souhlasíte či ne - a posiluje etatismus v zemi, tzn. rozšiřuje a prohlubuje pravomoci jím řízené. Pokud on udělá chybu, budete vy nést následky, pokud on neuspěje, tak předává ztráty zpět na vás, v podobě vyšších daní.


4) Požitkářství je doktrína, která obhajuje, že dobré je to, co vám dává potěšení a proto že potěšení je standardem morálky. Objektivismus obhajuje, že dobro musí být definováno racionální standardní hodnotou, že potěšení není příčinou, ale jen důsledkem, že jen potěšení které vychází z racionálního hodnotového úsudku, může být považováno za morální, toto potěšení, jako takové, není návodem k jednání ani standardem morálky.


5) Když v kultuře začne dominovat trend směřující k iracionalitě, násilníci vítězí nad pokojnými. Když se intelektuálním vůdcům nepodaří celkově podpořit to co je nejlepší ve zmatených, nerozvinutých a váhavých charakterech lidí, násilníci se ujistí v přínosu toho nejhoršího v nich. Když se nejschopnější lidé změní ve zbabělce, průměrní lidé se změní v bestie.


6) Nepleťte si ústupky s diskrétností či velkorysostí. Ústupek není ohleduplnost k pocitům druhých, je to ohleduplnost pro dodržování nespravedlivých, iracionálních a zlých pocitů v druhých. Je to politika zprošťujících emocí jiných od morálního úsudku a jejich ochoty obětovat nevinné, ctnostné oběti zlé zášti těchto emocí.


7) Svobodný národ - národ, který uznává, respektuje a chrání individuální práva svých občanů - má právo na svoji územní celistvost, svůj sociální systém a svoji formu vlády. Vláda takové země není diktátorem, ale služebníkem či zástupcem svých občanů. Takový národ má právo na svoji svrchovanost (odvozenou z práv svých občanů) a právo požadovat, aby jeho svrchovanost byla respektována všemi ostatními národy.


8) Není žádný rozdíl mezi "lidskými právy" a "vlastnickými právy". Žádná lidská práva nemohou existovat bez vlastnických práv. Vzhledem k tomu, že materiální hodnoty jsou tvořeny myslí a úsilím jednotlivých lidí a jsou nezbytné pro udržení jejich životů, tak pokud výrobce nevlastní výsledky svého úsilí, nevlastní svůj vlastní život.


9) Americká hojnost nebyla vytvořena veřejným obětováním pro "obecné blaho", ale produktivním nadáním svobodných lidí, kteří sledovali své vlastní osobní zájmy a prožívali své vlastní osobní štěstí.


10) K životu musí člověk dodržovat tři věci jako nejvyšší a rozhodující hodnoty svého života: Zdůvodňování – Cíl - Sebeúctu. Zdůvodňování, jako svůj jediný nástroj poznání – Cíl, jako svůj výběr štěstí, kterým tímto nástrojem musí dosáhnout - Sebeúctu, jako svoji neporušitelnou jistotu, že vlastní mysl je příslušná k myšlení vlastní osoby, a že je hoden štěstí, což znamená, že: je hoden žití.


11) Mysticismus je přijetí tvrzení bez svědectví či důkazu, buď nezávisle či přímo proti důkazu něčích smyslů a něčího zdůvodnění. Mysticismus je požadavek na nějaké nesmyslové, nerozumné, nedefinovatelné, neidentifikovatelné prostředky znalostí, jako je "instinkt", "intuice", "zjevení", nebo jakékoliv jiné formy "prozření."


12) Pokud se zemská vláda ujme boje ve válce z nějakého jiného důvodu, než kvůli sebeobraně, z důvodu který občané ani nesdílí ani mu nerozumí, nenajde mnoho dobrovolníků. Proto je dobrovolnická armáda jedním z nejlepších ochránců míru, a to nejen proti cizí agresi, ale i proti válečným ideologiím či plánům ze strany své zemské vlády.


13) Dovolte mi definovat rozdíl mezi ekonomickou mocí a politickou mocí: ekonomická moc je vykonávána prostřednictvím pozitiv, nabízením lidem odměny, stimulů, platby, hodnoty; politická moc je vykonávána pomocí negativ, hrozby trestu, zranění, uvěznění, zničení. Podnikatelovým nástrojem jsou hodnoty, byrokratovým nástrojem je strach.


14) Zanedbáním rozdílu mezi výrobou a pleněním, nazývají podnikatele zlodějem. Zanedbáním rozdílu mezi svobodou a nucením, jej nazývají otrokářem. Zanedbáním rozdílu mezi odměnou a hrůzou, nazývají jej vykořisťovatelem. Nejzásadnější problém, který museli obejít, byl rozdíl mezi zaslouženým a nezaslouženým.


15) Etatismus - ve skutečnosti a principiálně - není nic víc než zákon gangu. Diktatura je gang věnující se plenění výsledků úsilí produktivních občanů své vlastní země. Když etatistický vládce vyčerpá ekonomiku svojí vlastní země, napadne své sousedy. Země porušující práva svých vlastních občanů, nebude respektovat práva svých sousedů.


16) Většina z těch, kteří se volně označují výrazem "liberálové" (v USA označení pro zastánce sociálního státu) se bojí zjistit, že to co obhajují je etatismus. Chtějí zachovat všechny výhody a výsledky kapitalismu, zatímco ničí příčinu, a chtějí založit etatismus bez potřebných výsledků. Nechtějí poznat nebo si přiznat, že jsou zastánci diktatury a otroctví.


17) Cenzura, v jejím staromódní významu, je vládní dekret, který zakazuje diskusi o nějakých konkrétních tématech či myšlenkách – takových jako je například sex, náboženství či kritika vládních představitelů – dekret vynucující vládní kontrolu všech forem komunikace před jejich zveřejněním. Ale potlačování svobody lidských myslí moderní metodou je mnohem pokročilejší; opírá se o moc bez konkretizace v zákonech; kdy ani nic nezakazuje ani nic neumožňuje; kdy nikdy nedefinuje či nespecifikuje; kdy pouze předává životy lidí, osudy, kariéry, ambice do svévolné moci byrokrata, který může odměňovat či trestat dle svého rozmaru. To šetří byrokratovi nepříjemnou potřebu používání jasně daných pravidel – a zatěžuje oběti zjišťováním, jak jej potěšit, s nejistotou, jako jejich jediného vodítka.


18) Podmínkou civilizované společnosti je odstranění fyzické síly ze sociálních vztahů – tedy zavedení zásady, že pokud chtějí lidé mezi sebou vzájemně jednat, mohou tak činit pouze zdůvodňováním: diskusí, přesvědčováním a dobrovolně, nevynucenou dohodou. Nutným důsledkem lidského práva na život je jeho právo na sebeobranu. V civilizované společnosti, síla může být použita pouze v odvetě a pouze proti těm, kteří zahájili její použití.


19) Vláda nemá žádný zdroj příjmů, s výjimkou daní placených výrobci. Osvobození se – na krátký okamžik - z mezí daných skutečností, vláda zahajuje úvěrovou hru v rozsahu, o kterém by se soukromému manipulátorovi ani ve snu nezdálo. Půjčuje si peníze od vás dnes, které mají být splaceny penězi, které si od vás bude půjčovat zítra, které mají být splaceny penězi, které si od vás půjčí pozítří, a tak dále. To je známé jako "deficitní financování". Je to umožněno skutečností, že vláda přerušuje spojení mezi zbožím a penězi. Vydává papírové peníze, které se používají jako požadavek na kontrolu právě existujícího zboží - ale tyto peníze nejsou kryty žádným zbožím, nejsou kryty žádným zlatem, nejsou kryty ničím. Je to směnka vydaná pro vás výměnou za vaše zboží, kterou zaplatíte (v podobě daní) z vaší budoucí produkce.


20) Milovat je ocenění. Pouze racionálně sobecký člověk, člověk se sebevědomím, je schopen milovat - protože on jediný je schopen dodržovat odhodlané, konzistentní, nekompromisní hodnoty, které nezradí. Člověk, který si neváží sám sebe, nemůže ocenit nic a nikoho.


21) Je pochopitelné, že lidé chtějí skrývat své nectnosti před zraky lidí, jejichž úsudek respektují. Ale jsou také lidé, kteří skrývají své ctnosti před očima monster. Existují i lidé, kteří se omlouvají za své úspěchy, vysmívají se svým vlastním hodnotám, ponižují svůj vlastní charakter - v zájmu potěšení těch, kteří ví, že jsou hloupí, zkažení, nebezpeční a zlí.


22) [Zdůvodňování] je schopnost, že člověk má během činností na výběr. Myšlení není automatická funkce. V jakékoli hodině a řešení problému svého života, je člověk svobodný myslet či se vzdát tohoto úsilí.


23) Morálně a ekonomicky, sociální stát vytváří neustále se prohlubující úpadek. Morálně, kdy má možnost uspokojit požadavky pomocí vynucených požadavků, které se stále prohlubují, s čím dál méně předstírajícím zdůvodněním. Ekonomicky, kdy vynucené požadavky jedné skupiny vytvářejí utrpení pro všechny ostatní, a tak vzniká neoddělitelná směs skutečných obětí a prostých parazitů.


24) Nedělejte chybu neznalých, kteří si myslí, že individualista, je člověk, který říká: "Udělám, co budu chtít na náklady druhých". Individualista je člověk, který uznává nezcizitelná individuální práva člověka - jeho vlastních i těch ostatních.


25) Svoboda v politickém kontextu, znamená volnost od útlaku vlády. To neznamená volnost od pronajímatele či volnost od zaměstnavatele či volnost od přírodních zákonů, které lidem neposkytují automatickou prosperitu. To znamená volnost od donucovací moci státu - a nic jiného.


26) Každé hnutí, které se snaží zotročit zemi, každá diktatura nebo potenciální diktatura, potřebuje určitou menšinu, jako obětního beránka, na kterou může svalit vinu za národní problémy a použít ji jako zdůvodnění svých požadavků na diktátorské pravomoci. V sovětském Rusku byla obětním beránkem buržoazie, v nacistickém Německu to byli židé a v Americe, jsou to podnikatelé.


27) Intelektuální svoboda nemůže existovat bez politické svobody; politická svoboda nemůže existovat bez hospodářské svobody; svobodné myšlení a volný trh jsou neoddělitelné.


28) Láska není sebeobětování, ale nejhlubší prosazení svých potřeb a hodnot. Je to pro vaše vlastní potěšení, že potřebujete člověka, kterého milujete a to je největší kompliment, největší pocta, kterou můžete této osobě dát.Zdroj:

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page