top of page

„Atlas Shrugged“ od Ayn Rand – 2. nejinspirativnější kniha v USA

Tento román byl vydán v USA v roce 1957 a odehrává se v prostředí podobném USA 50. let 20. století, kde však vláda a stát vše ovládají. Během příběhu náhle začínají záhadně mizet významné osobnosti zodpovědné za produktivitu a růst.

Dle článku v americkém periodiku USA Today je Atlas Shrugged druhou nejinspirativnější knihou v USA po Bibli. Toto vyhodnocení proběhlo na základě dat z Library of Congress. Kniha obhajuje svobodomyslný tvůrčí kapitalismus s prvky objektivismu proti projevům lidské iracionality a vládního etatismu. Z knihy pochází i několik rozšířených citátů jako:


- Ve jménu hodnot, díky kterým žijete, nenechte svůj pohled na člověka pokřivit ohavností, zbabělostí a bezduchostí v těch, kteří nikdy nedosáhli jeho titulu. Neztraťte svoji vědomost toho, že řádným způsobem lidského žití je vzpřímený postoj, nesmlouvavá mysl a krok vpřed, kterým se můžete vydat neomezeným množstvím cest.


- Hodláte založit společenský řád založený na následujících principech: že jste neschopný řídit svůj vlastní život, ale kompetentní řídit životy druhých - že jste nezpůsobilý pro život ve svobodě, ale způsobilý stát se všemocným vládcem - že nejste schopni vydělat si na živobytí pomocí své inteligence, ale jste schopni posuzovat politiky a volit je do pozic s absolutní mocí nad uměními, které jste nikdy neviděli, nad vědami které jste nikdy nestudovali, nad úkony, ke kterým nemáte žádné znalosti, nad obrovskými průmyslovými podniky, kde podle své vlastní definice vašich schopností, by jste úspěšně nemohli plnit ani práci pomocného strojníka.


- Člověk má jednu základní volbu: myslet či nemyslet a to je měřítkem jeho ctnosti. Mravní dokonalost je neporušitelná racionalita - nikoli míra vaší inteligence, ale plné a vytrvalé využívání vaší mysli, ne v rozsahu vašich znalostí, ale přijetí zdůvodnění jako přesvědčení.


- Štěstí je úspěšný způsob žití, bolest je zástupcem smrti. Štěstí je takový stav vědomí, ve kterém dosahujete svých hodnot. Morálka, která se vám odvažuje říkat, že štěstí je v odříkání vašeho štěstí – oceňuje neúspěch při dosahování vašich hodnot – je drzý opak morálky. Doktrína, která vám předkládá za ideál, roli obětního beránka, usilujícího o porážku na oltářích druhých, vám dává smrt jako váš vzor. Půvabem skutečnosti a podstaty života člověka – každého člověka – je být sám sebou, existovat pro své vlastní dobro a dosahovat svého štěstí, což je jeho nejvyšším morálním účelem.


- Není opovrženějšího zbabělce než člověka, který vzdal boj o své štěstí, obávajícího se prosadit své právo na existenci, postrádajícího odvahu a věrnost k životu, kterou má pták či květina deroucí se za sluncem. Zavrhněte ochranný zlozvyk, kterému říkáte ctnost: skromnost – naučte se ocenit sebe, což znamená: bojujte za své štěstí – a když zjistíte, že hrdost je součtem všech ctností, naučíte se žít jako člověk.4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page