top of page

Atatürk: Můj lid se bude učit základním principům demokracie, diktátu pravdy a vědeckým naukám

Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 1938) byl jak tureckým vojevůdcem, tak především zakladatelem a prvním prezidentem Turecké republiky. "Atatürk" znamená "otec Turků" a je zákonem chráněno, že jej nesmí používat nikdo jiný. Jeho politikou byl "kemalismus" - změna náboženské společnosti Osmanské říše na sekulární Tureckou republiku pomocí republikánství, populismu, nacionalismu, sekularismu, etatismu a reformismu.


Mezi jeho citáty patří:

1) Nevěřím v žádné náboženství a občas si přeji všechna náboženství vidět na dně moře. Jen slabý vládce potřebuje pomocí náboženství obhajovat svoji vládu. Je to chycení lidu do pasti.


2) Ti, kteří využívají náboženství pro svůj vlastní prospěch, jsou odporní. Jsme proti tomu a nedovolíme to. Ti, kteří používají náboženství tímto způsobem, mají zmást náš lid a uškodit mu, proti tomu jsme bojovali a budeme bojovat i nadále.

3) Můj lid se bude učit základním principům demokracie, diktátu pravdy a vědeckým naukám. Pověry musí být opuštěny. Každý může uctívat co chce a každý člověk může jít svou cestou dle jeho vlastního svědomí za předpokladu, že nekoliduje se zdravým rozumem nebo nepůsobí proti svobodě jeho spolubližních.


4) Vládce, který potřebuje víru, aby mu pomáhala vládnout je slabochem. A žádný slaboch by neměl vládnout.


5) Všechno, co vidíme ve světě je tvůrčí prací žen.


6) Věda je nejspolehlivějším vodítkem pro civilizaci, pro život a pro úspěch ve světě. Hledání jiného vodítka než vědy znamená nedbalost, nevědomost a odpadlictví.


7) Tam, kde není svoboda, tam je smrt a zkáza.


8) Dobrý učitel je jako svíčka - sám se spotřebovává na světlo cesty pro ostatní.


9) Mír doma je mírem v zemi. Mír v zemi je mírem ve světě.


10) [Turecké ženy] žily bez závoje po 5000 let a byly jím zahaleny až v posledních 600 letech.


11) Suverenita není dávána, je uchopována.


12) Jen učitelé jsou těmi, kdo uchovává národy.


13) Ti, kteří mají sklon ke kompromisu, nikdy neudělají revoluci.


14) Svoboda a nezávislost formuje můj charakter.


15) Lidstvo se skládá ze dvou pohlaví - žen a mužů. Copak je možné jeho zlepšení jen pomocí jedné jeho části, zatímco druhá je ignorována? Aby polovina lidstva byla upoutána řetězy k zemi a druhá polovina mohla vystoupat až do nebe?


16) Chlapi, nenařizuji vám zaútočit. Nařizuji vám zemřít. Okamžik naší smrti umožňuje příchod dalších sil a velitelů, aby zaujali naši pozici.

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page