top of page

Českoslovenští vysokoškoláci: Provolání k dělníkům a rolníkům pro ekonomicko-politickou reformu

Výzva vysokoškolských studentů členům dělníkům a rolníkům.

My, studenti československých vysokých škol co nejrozhodněji protestujeme proti brutálnímu rozehnání pokojné manifestace, která se konala 17. listopadu 1989 v Praze u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a uctění památky Jana Opletala, zavražděného fašisty. Manifestace pražských studentů byla navýsost pokojná. Přesto byli její účastníci obklíčeni pořádkovými silami a několikrát systematicky surově zbiti bez možnosti úniku. Zjevně se tedy nejednalo o pokus obnovit veřejný pořádek, ale o nepřípustné fyzické potrestání s velmi těžkými následky. Tento postup je v příkrém rozporu s posláním pořádkových sil, s platnými československými zákony i s přijatými mezinárodními konvencemi. Uvědomte si, prosím, že to nebyl zásah pouze proti studentům, ale zároveň i proti vašim dětem, dětem z dělnických a rolnických rodin.


Požadujeme neprodlené prošetření represivních akcí proti účastníkům manifestace, studentům, dne 17. listopadu. Požadujeme proto především vytvoření příslušné parlamentní nezávislé vyšetřovací komise, za účasti stávkových výborů vysokých škol a Občanského fóra a následné potrestání všech viníků bez ohledu na jejich nynější funkce a postavení.


Protože nevidíme jiné cesty, jak vyjádřit svůj nesouhlas a zděšení nad současnou vnitropolitickou situací v naší zemi, nezbylo nám než vstoupit s těmito základními požadavky do týdenní protestní stávky.


Vás, dělníky a rolníky, kteří vytváříte svou každodenní prací materiální hodnoty a umožňujete nám se vzdělávat a připravovat na naše budoucí povolání, vyzíváme, abyste se zamysleli nad vážnými morálními, ekologickými ekonomickými i politickými problémy naší společnosti. Pokud nedojde k radikální reformě našeho ekonomického i politického života, tyto problémy přerostou do hluboké krize, která se přímo dotkne nejen nás, ale i vaší životní úrovně a vašich perspektiv.


Obracíme se proto na vás, protože myslíme nejen na naše problémy, ale i na mnohé, před čím oficiálně přivíráme nebo docela zavíráme oči a co nelze ani vcelku vyjmenovat:

- myslíme na dělnice a dělníky, pracující v podmínkách urážejících lidskou důstojnost, v textilkách, konzervárnách, ve slévárnách, v dolech i jinde;

- na mladé rodiny bez bytů;

- na důchodce a všechny sociálně slabé a potřebné;

- na špínu korupce a stínové ekonomiky, které se dnes už nedokáže vyhnout nikdo a žádná oblast národního života;

- na nezasloužená privilegia moci;

- na zanedbaný stav našeho školství, zdravotní péče a životního prostředí;

- na nedostatečnou možnost cestování a styku se světem.


Obracíme se na Vás, aby jste podpořili naši stávku a požadavky. Znáte svoje problémy, a proto nedopusťte, aby vašim jménem mluvili ti, s kterými nesouhlasíte.


Svůj souhlas vyjádřete připojením k výstražné generální stávce 27. listopadu 1989 od 12,00 do 14,00 hodin.


Zorganizujte stávkové výbory, využijte rad pracujících a shromáždění delegátů. Kontaktujte studenty a ostatní výbory. Vaše továrny jsou pro nás uzavřeny.20.11.1989 Studenti pražských vysokých škol
4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page