top of page

Český loutkář: Prolog loutek

Výňatek z úvodního článku „Prolog loutek“ z prvního čísla „Český loutkář“, který vyšel v roce 1912 a který je nejstarším kontinuálně vydávaným odborným periodikem se zaměřením na loutkářství na světě. Přispěl také k tomu, že UNIMA byla založena roku 1929 v Československu s prvním předsedou Dr. Jindřichem Veselým. V té době v Československu působilo na tři tisíce loutkových divadel, která navazovala na daleko starší existenci lidových loutkářů v Evropě.


„…Náš vznik jest neurčit jak světa vznik. My zrodily se v mlhách pravěků a současníky byly člověka a dějinami jeho družně šly a řeči, činy jeho hlásaly. My trpaslíky, ale obry též jsme byly, vůli jeho konaly.


On, tvůrce, dal nám hlasu svého zvuk i pohyb, šat též s námi rozdělil, my v jeho rukou hračkou staly se i bohem!


V chrámu šerém, velebném, kde v blahu suggesce se mísily se zpěvem prosby a kde líčidlo a zlatý háv nás zdobil: lidu hold jsme přijímaly, loutky — bohové!


Pak do síní jsme vešly královských — a konečně se octly v předměstí, kde šepot dětí očekával nás a lidu zvědavost. Vždy, všudy, vše isme okouzlily, očarovaly: dětičky u krbu i dvořany; milenky panské milovaly nás, my klaněly se jim a ony nám…“



Pozn.:

UNIMA (francouzsky Union International de la Marionnette, česky Mezinárodní loutkářská unie) je mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN.


5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page